CE ESTE SI CUM FUNCTIONEAZA UN SRL-DEBUTANT (SRL-D)

Font Size » Large | Small


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din data de 9 februarie 2011

În cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), s-a lansat Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Prin acest program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.

Practic, orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii poate infiinta o SRL- D:

– are capacitate juridică deplină de exerciţiu

– are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului; 

– anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai fost acţionar, asociat sau membru al organelor de conducereale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;

Societatea astfel infiintata este obligatoriu o microintreprindere (platitoare de impozit pe venit 3%) care functioneaza pe perioada nedeterminata.

SRL-D poate fi infiintata de cel putin un intreprinzator asociat unic sau maxim 5 asociati care indeplinesc conditiile pentru a deveni intreprinzatori debutanti precizate mai sus.

Poate fi administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati

Societatea comerciala debutanta are in obiectul de activitate doar 5 domenii de activitate conform nomenclatorului CAEN dar printre aceste domenii nu pot fi : intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii,explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope.

Daca ulterior infiintarii SRL-D doreste sa aleaga alte domenii de activitate, fiecare domeniu nou ales va inlocui unul dintre cele alese initial as a fel incat sa ramana tot 5 domenii de activitate pe care societatea sa le poata presta. Daca taxele de infiintare ale societatii nu se platesc la infiintare, mentiunile ulterioare privind inlocuirea domeniilor de activitate sau a asociatilor se platesc.

Rezervarea numelui societatii cu extensia SRL-D este deasemenea gratuita.

Deasemenea, taxele cu privire la lichidarea societatii de tip SRL-D se platesc.

Ulterior infiintarii obligatiile unei SRL-D sunt:

– să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă.

– să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să menţină în activitate cel puţin un salariat chiar daca incepand cu 1 februarie calitatea de microintreprindere pentru un SRL nu mai presupune angajarea a cel putin un salariat. Pentru SRL-D aceasta conditie este inca necasara.

– daca SRL-D intentioneaza sa obtina fonduri europene nerambursabile in limita a 10.000 euro aceasta este obligata sa angajeze cu contract de munca cel putin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor  până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând intreprinzătorului debutant. Nu este obligatoriu ca o SRL-D sa acceseze fondurile europene dar are aceasta facilitate daca indeplineste conditiile necesare.

– să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent.

– să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.

Microintreprinderea de tip SRL-D beneficiaza de urmatoarele facilitati:

– Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Atentie! Aceasta inseamna ca SRL-D nu datoreaza doua contributii  si anume CAS angajator si fond de risc si accident. Restul contributiilor sunt aceleasi. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior. Atentie! Operarea declaratiei 112 se face prin alegerea scutirilor la plata din sectiunea B si prin alegerea de pe prima pagina a declaratiei a optiunii „fond de risc si accident – NU”. Dupa operare se revine la prima pagina si se apasa butonul „Adauga/Actualizeaza creante”. Ulterior acestei operatiuni contributia CAS angajator si fond de risc si accident vor disparea din declaratie.

Observatie: Din nefericire formularul 010 care se va intocmi cu ocazia angajarii primului salariat, moment de la care societatea devine platitoare de contributii, nu are optiune pentru plata CAS asigurat si angajator ca sa puteti alege de acolo ca doriti sa fiti platitor doar pentru CAS asigurat. Din aceasta cauza se poate intampla sa primiti notificari privind faptul ca v-ati inregistrat ca platitor si de CAS angajator si in urma transmiterii declaratiei 112 aceasta contributie nu apare in fisa deloc. Aceasta situatie se poate remedia la administratia financiara de pe raza caruia apartine sediul social. Alta solutie deocamdata nu exista. Puteti in schimb sa nu va intregistrati societatea ca platitoare de fond de risc si accident in declaratia 010.

– Scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii. Practic taxele ocazionate cu infiintarea la Registrul Comertului a societatii de tip SRL-D nu se platesc.

– consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social prin aceasta intelegandu-se ca in incinta Registrului Comertului exista un birou de consultanta care va ajuta in mod gratuit cu privire la redactarea documentelor de infiintare.

Atentie!

Calitatea de microintreprindere debutant se pierdein urmatoarele situatii

– la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii

– in orice moment in care se constata ca societatea nu mai indeplineste conditiile obligatorii

– la data la care intreprinzatorul debutant decide incetarea activitatii

– cand a fost declansata procedura de insolventa

– in termen de 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite

– la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro (la atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în acărui rază teritorială se află sediul său social).

În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii din SRL-D in SRL.

Observatii

În situaţia cesionării părţilor sociale de către întreprinzătorul debutant, acordarea facilităţilor continuă dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile prevăzutela art. 2 şi depune declaraţia pe propria răspundere la A.I.P.P.I.M.M. în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează conform procedurilor stabilite.

În situaţia în care microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităţilor continuă în aceleaşi condiţii, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi persoana juridicărezultată îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3, iar declaraţiile necesare se
depun la A.I.P.P.I.M.M., în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comerţului a noii persoane juridice. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează.

Facilităţile se recuperează şi în cazul în care cifra de afaceri însumată apersoanelor juridice rezultate în urma reorganizării depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro la data înregistrării fuziunii sau divizării.

 

 

 

Lasă un răspuns