Lună: februarie 2014

 

Modificarile formularului 100

Prin Ordinul ANAF Nr. 123/2014, s-au modificat instructiunile de completare ale formularului 100, ce reprezinta declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Conform noului model al formularului 100, anumite declaratii fiscale nu se mai declara in continutul acestuia. Noile instructiuni de completare ale formularului se aplica de la 1 ianuarie 2014.
Urmatoarea modificare a survenit in continutul formularului 100:
Nu se mai declara impozitul pe veniturile din arenda, acesta urmand sa se declare in fomularul 112, datorita noului regim fiscal aplicabil veniturilor din arenda.

Impozitul pe veniturile din arenda obtinute de persoanele fizice, din 2014 se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit, arendasii, la momentul platii venitului prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net.
Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% din venitul brut.

Acest material a fost redactat in parteneriat cu Conta Radulescu Brasov SRL

Pentru informatii despre consultanta contabila Brasov sau firma contabilitate Brasov accesati www.firmacontabilitatebrasov.ro

Suspendarea contractului individual de munca

Suspendarea contractului individual de munca presupune pentru angajator suspendarea platii drepturilor salariale catre angajat, iar pentru salariat suspendarea prestarii muncii.

Suspendarea poate interveni in trei situatii: de comun acord intre angajat si angajator, unilateral din partea angajatorului si unilateral din partea salariatului. In continuare vom analiza cele trei situatii:

Conform Codului Muncii, CIM se suspenda la initiativa angajatorului cand:
pe durata cercetarii disciplinare a salariatului.
In situatia in care s-a formulat o plangere penala de catre anagajator impotriva angajatului sau acesta din urma a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
pe durata detasarii
pe durata suspendarii avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei.
In cazul reducerii temporare sau intreruperii activitatii pentru motive economice, structurale etc., fara incetarea raportului de munca.
Suspendarea la initiativa salariatului:
In cazul concediului de crestere a copilului pana la 2 ani sau pentru copilul cu handicap pana la 3 ani.
In situatia concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de maxim 7 ani
in situatia concediului de ingrijire a copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente, in varsta de maxim 18 ani.
Pentru concediul paternal.
In cazul concediului pentru formare profesionala.
Pentru participarea la greva.
In situatia exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local.
Suspendarea de drept a CIM.
Concediu de maternitate.
Carantina.
Incapacitatea temporara de munca.
In cazul indeplinirii unei functii de conducere salarizate in sindicat.
Forta majora.
Daca salariatul este arestat preventiv.
De la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile, ori atestarile necesare. (nu mai mult de 6 luni)
in cazul exercitarii unei functii in cadrul unui organ executiv, legislativ sau judecatoresc.
Prin acordul partilor, CIM se suspenda:
In cazul concediilor pentru studii, fara plata.
Pentru interese personale.
In situatia suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, executarea, modificarea sau incetarea CIM. O cauza de incetare de drept prevaleaza, cum ar fi: decesul salariatului, pensionarea salariatului, dizolvarea angajatorului pesoana juridica etc.

Acest articol a fost dezvoltat in parteneriat cu Conta Radulescu Brasov. Pentru tarife de contabilitate in Brasov puteti accesa www.tarifecontabilitatebrasov.ro