ANEXA LA FISA POSTULUI PRIVIND OPERAREA CU CASA DE MARCAT

Font Size » Large | Small


ANEXA LA FISA POSTULUI PRIVIND OPERAREA CU CASA DE MARCAT

 

I.             Atributii si sarcini pentru utilizarea casei de marcat:

 

1.            Sa emita bon fiscal pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau bacsisurile incasate;

2.            Sa nu emita bonuri cu o valoare inferioară pretului de vanzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului;

3.            In cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, pana la repunerea in functiune a acestora, va inregistra in registrul special, toate operatiunile efectuate si va emite chitanta pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului;

4.            Sa notifice imediat unitatii de service, defectiunea casei de marcat;

5.            Sa nu introduca in sertarul casei de marcat alte sume in afara celor marcate cu bon fiscal sau primite la inceperea programului ca suma de serviciu pentru acordarea restului(fond de rulment);

6.            Sa nu emita bonuri fiscale continand date eronate;

7.            Sa inmaneze bonul fiscal clientului si sa intocmeasca factura la cererea acestuia (amenda in acest caz este 1.250 lei aplicata persoanei fizice);

8.            Sa intocmeasca “procesul verbal pentru corectie/anulare bon fiscal“ doar in cazul          in care nu a inmanat bonul respectiv clientului. Dupa predarea bonului la client nu se mai fac corectii sau anulari.

9.            La ora inceperii programului de lucru va inregistra sumele de bani personali in registrul  special de bani personali, pus la dispozitie de angajator. Nu va adauga  sume de bani in plus fata de suma inregistrata la ora inceperii programului de lucru. In timpul programului de munca va putea cheltui din banii trecuti in registru  doar daca detine documente justificative pentru sumele cheltuite;

10.          In timpul programului de lucru, la solicitarea organelor de control, va prezenta si va justifica sumele de bani personali ( amenda este 1.250 lei aplicata persoanei fizice).

11.          La inchiderea programului de lucru sa emita raportul Z care este unic si  obligatoriu.

12. Sa deconteze suma incasata reprezentand valoarea din raportul Z.

 

II.            Sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor si sarcinilor prevazute in prezenta  ANEXA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Angajator,                                                           Salariat,

 

Data: …………….                                                                Data: ……………….

Comments are Closed