vineri, septembrie 25th, 2015

now browsing by day

 

MODIFICARI ADUSE CODULUI FISCAL 2016-2017

TVA
Cota standard de TVA pentru bunuri si servicii va fi redusa de la 24% la 19%. TVA-ul la produsele alimentare ramane la 9%.
Noul Cod Fiscal introduce taxarea inversa pentru livrarea de cladiri, parti de cladire si terenuri de orice fel.
Microintreprinderi
Impozitul micro ramane la 3%. Veniturile microintreprinderilor vor fi impozitate ca si pana acum, cu cota de 3%, nu vom avea trei cote de diferentiate de impozit in functie de numarul de salariati.
Aici, avem o exceptie, in primele 24 de luni de la infiintarea persoanei juridice, cota este de 1%:
• daca societatea are cel putin un anagajat cu norma intreaga (sau are mai multe persoane angajate cu timp partial, care insumate sunt la nivelul unei norme intregi, sau are incheiat contract de administrare sau mandat pentru care remuneratia este la nivelul salariului minim brut pe tara). Angajarea trebuie facuta in termen de 60 de zile de la data inregistrarii firmei la registrul comertului.
• daca asociatii nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice.
PFA
Contributiile de asigurari (sanatate si pensie), vor fi obligatorii pentru toate veniturile persoanelor care desfasoara activitati independende sau drepturi de autor, indiferent daca persoanele fizice sunt in acelasi timp si salariate.
Baza lunara de calcul pentru contributia la pensii, nu poate fi mai mica decat echivalentul a 35% din castigul salarial mediu brut si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig. – Vezi Art. 148.
Conform art. 148, alin. 4, incadrarea in categoria asiguratilor obligatoriu in sistemul public de pensii, se face daca venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate in scopul desfasurarii activitatii, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia la asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate, depaseste 35% din castigul salarial mediu brut.
Impozitarea salariilor
Incepand din 2016, diurna va fi deductibila si pentru administratorii si directorii cu contract de mandat, acestia putand beneficia de diurna in limita a 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice (2,5 * 17 lei = 42,5 lei). Ca si in cazul angajatilor, suma care depaseste aceasta valoare se va considera venit impozabil si se va taxa cu toate impozitele si contributiile de asigurari sociale.
Veniturile din dividende
Impozitul pentru dividente va scadea de la 16% la 5%, insa stabileste in acelasi timp si ca CASS va deveni obligatorie pentru veniturile obtinute din dividende. Deci putem calcula impozitarea la 10.5% (5% impozit + 5.5% sanatate).
In prezent, daca exista un contract de munca, nu se platea CASS la dividende.
Veniturile din chirii
Va creste cota de cheltuieli forfetare care pot fi deduse la calcularea impozitului pe veniturile din chirii de la 25% la 40%, fiind astfel diminuat impozitul pe venit datorat.
Totodata, va creste baza de calcul la care se va aplica contributia la sanatate de la maximum 5 castiguri salariale medii brute pe an la maximum 5 castiguri salariale medii brute lunare. Astfel, contributia la sanatate va creste de la aproximativ 700 lei pe an, cat era valoarea maxima datorata pana acum, la aproximativ 8.000 lei pe an.
Taxa pe constructii speciale
Se elimina din 2016 impozitul pe constructii speciale.
Accize
De anul urmator scad accizele la carburanti cu pana la 20% si accizele la bauturile alcoolice vor fi micsorate.
In acelasi timp, vor fi eliminate accizele pentru cafea, dar si pentru produsele de lux (bijuterii, confectii din blanuri, autoturisme, barci).
Impozitul pe cladiri
Cladirile vor fi impozitate in functie de destinatie (rezidentiale, nerezidentiale sau mixte), si nu in functie de proprietar (persoana juridica sau fizica).
Cotele de impozit:
• pe cladiri rezidențiale va fi cuprinsa intre 0,08 % – 0,2%, fața de cota actuala 0,1 %;
• pe cladiri nerezidențiale va fi cuprinsa intre 0,2%-1,3%;
• pe cladiri nerezidentiale destinate domeniului agricol va fi de 0,4%
Persoanele fizice vor fi obligate sa faca evaluarea cladirilor nerezidentiale pentru a se stabili valoarea impozabila (evaluarea/reevaluarea este obligatorie la 5 ani, in caz contrar cota de impozit este 2%). Se va renunta la cresterea progresiva a taxei locale pentru mai multe proprietati detinute de o persoana fizica ( 65% pentru a doua, 150% pentru a treia, 300% pentru a patra si urmatoarele).
In cazul persoanelor juridice, reevaluarea este obligatorie la 3 ani, iar fara reevaluare cota de impozit poate ajunge la 5%-10% in functie de ceea ce stabileste autoritatea locala, cresterea pe codul fiscal actual era de 10%-20%.
Impozitul pe teren
Pentru terenurile situate in intravilan au fost introduse limite minime și maxime, pe ranguri de localitați și zone si a fost introdusa posibilitatea de scutire sau reducere a impozitului pe mijloacele de transport agricole folosite exclusiv in domeniul agricol.
Limita minima scade cu 20%, iar limita maxima creste cu 100%.

SPECIFICATII LA MODIFICARILE CODULUI FISCAL 2015/2016/2017

Modificari din iulie/august 2015

 • Au fost eliminate criteriile care defineau activitatea dependenta si s-au introdus criterii pe care trebuie sa le indeplineasca o activitate pentru a fi considerata independenta. – valabil din 10.07.2015
 • Au fost rescrise prevederile referitoare la reincadrarea tranzactiilor de autoritatile fiscale. – valabil din 10.07.2015
 • Cota redusa de TVA de 9% se va aplica si la berea servita in restaurante, catering. – valabil din 06.08.2015
 • Micile fabrici de bere platesc acciza la nivelul standard numai pentru diferenta care depaseste limita de 200.000 hl/an. – valabil din 06.08.2015

Activitatea independenta

Activitatea independenta reprezinta orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 din criteriile de mai jos:

 1. a) persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurarea activitatii, precum si a programului de lucru;
  b) persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
  c) riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana care desfasoara activitatea;
  d) activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;
  e) activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
  f) persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
  g) persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane.

Modificari din 2016 si 2017

Impozit pe profit

 1. Incepand cu 2017, scade cota impozitului pe dividende la de 16% la 5%. Deci pentru anul 2016, cota de impozitare ramane la 16%, in 2016 nu se datoreaza CASS (sanatate) pentru veniturile din dividende, cu mentiunea ca aceste persoane trebuie sa realizeze si alte venituri (gen: salariu, somaj, pensie, etc.). Din 2017 se datoreaza CASS si pentru veniturile din dividende.
 2. Se simplifica modul de calcul pentru cheltuielile de protocol deductibile. Baza de calcul = profitul contabil + cheltuielile cu impozitul pe profit + cheltuielile de protocol.
 3. Se simplifica modul de calcul al rezervei legale. Rezerva legala se determina prin raportare la rezultatul contabil.
 4. Cheltuielile cu sponsorizarea sau majorat la 5 la mie din cifra de afaceri.
 5. Cheltuielile sociale deductibile s-au majorat la 5% aplicata fondului de salarii.
 6. Ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe si a stocurilor pot fi dedutibile daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale; au fost incheiate contracte de asigurare; au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii; au termen de valabilitate/expirare depasit.
 7. Cheltuielile efectuate in numele angajatilor, la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare de sanatate, sunt deductibile integral, dar ce depaseste 400 de euro/salariat sunt asimilate salariilor si se impoziteaza ca atare.
 8. Activitatile de natura pariurilor sportive se impoziteaza cu 16%.

Impozit pe microintreprinderi

 1. Cota de impozitare pentru microintrepinderi ramane la 3%. Cu exceptia unei cote speciale de 1% pentru primii 2 ani, pentru persoanele juridice nou infiintate care au cel putin un singur angajat, sunt constituite pe o perioada mai mare de 48 de luni si nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice.
 2. Nu pot fi microintreprinderi societatile care desfasoara activitati de exploatare, dezvoltare a zacamintelor petroliere si a gazelor naturale.
 3. Se datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv daca se depaseste, la microintreprinderi, plafonul de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizare din management si consultanta este mai mare de 20% din veniturile totale.
 4. Modificarea regimului de impozit pe profit la impozit pe venit se comunica pana in 31 martie a anului urmator.
 5. Nu mai este suficienta mentiunea din cererea de inregistrare de la registrul comertului pentru persoanele juridice nou infiintate. Trebuie anuntat in 30 de zile la organul fiscal optiunea de aplicare a regimului microintreprinderilor.

Impozit pe venit

 1. Cotizatiile platite asociatiilor profesionale sunt deductibile in limita a 4.000 euro anual.
 2. La calculul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, cota de cheltuieli forfetara este majorata la 40%. La fel si in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, arendei.
 3. Se introduce posibilitatea acordarii de diurna si administratorilor nu numai salariatilor.
 4. Nu se mai impoziteaza tichetele cadou acordate angajatilor cu ocazii speciale – paste, craciun, etc.
 5. Se majoreaza sumele acordate sub forma de deducere personala. Se majoreaza la 300 lei, 400 de lei, 500 de lei, in functie de numarul de persoane aflate in intretinere.
 6. In cazul veniturilor obtiunte din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, se majoreaza termenul de recuperare a pierderilor fiscale de la 5 ani la 7 ani.