Contabilitate CMI

now browsing by category

 

Firmele infiintate in Ianuarie 2013 platitoare de impozit pe profit nu devin microintreprinderi

Firmele care s-au infiintat in ianuarie 2013 ca platitoare de impozit pe profit nu trebuie sa depuna declaratia 010 pentru a deveni microintreprinderi. Acestea pot ramane platitoare de impozit pe profit in 2013 si nu depun nici declaratia 101 pentru ianuarie 2013

Societatile care s-au infiintat in ianuarie 2013 raman in mod obligatoriu ca platitoare de impozit pe profit, deci nu sunt obligate la depunerea D 010 –“Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” si D 101 – “Declaraţie privind impozitul pe profit, pentru luna ianuarie 2013″ , ca in cazul celor infiintate inainte de 01.01.2013.

Societatile plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 au indepliniti criteriile pentru microintreprindere asa cum este stipulat la art. 112 indice (1) pentru trecerea de la plata impozitului pe profit la plata impozitului pe venit microîntreprinderi – începând cu 1 februarie 2013 devin plătitori de impozit pe venit microîntreprinderi  conform prevederilor OG 8 / 2012

NOU ! TVA-ul aferent bonurilor fiscale neinsotite de factura se deduce !

Potrivit HG 84/2013 publicata in MO 136 din 14 martie 2013 care modifica Normele la Codul Fiscal incepand cu data de 17 martie 2013 se poate deduce  TVA-ul  pentru achizitia de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale  in urmatoarele conditii:

– Daca valoare bunurilor si serviciilor , inclusiv TVA, este mai mica de 100 de euro ( conditia facturilor simplificate)

– Daca furnizorul / prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul casei de marcat codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului

Nu se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale in urmatoarele situatii:

– Daca valoarea bonului fiscal inclusiv TVA este mai mare de 100 euro

– Daca pe bonul fiscal nu este mentionat cu ajutorul casei de marcat codul de platitor de TVA al beneficiarului.

Facturile simplificate trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii care trebuie sa existe si pe bonurile fiscale:

  • data emiterii;
  • date de identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
  • descrierea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
  • suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia;
  • o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica, in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura (reamintim ca potrivit modificarilor orice document sau mesaj care modifica si care se refera in mod specific si clar la factura initiala are acelasi regim juridic ca si o factura).