Contabilitate ONG

now browsing by category

 

ADRESE ADMINISTRATIE PENTRU SOLICITARE FISE SINTETICE SECTOR 1, SECTOR 2, SECTOR 3, SECTOR 4, SECTOR 5, SECTOR 6

Contribuabilii din Bucuresti care vor sa obtina fisa pe platitor electronic au mai

jos adresele de email ale inspectorilor ANAF unde pot solicita informatiile dorite.

Sector 1

Litere: N,O,P – Elena.Coman.s1@mfinante.ro

Litere: T,U,V,J,H si cifre – Mirela.Zapan.s1@mfinante.ro

Litere: E,F – Elena.Stoica.s1@mfinante.ro

Litere: S,K – Victorita.Persinaru.s1@mfinante.ro

Litere: A – Mirela.Petcu.s1@mfinante.ro

Litere: P,L,Z – Nicoleta.Predulea.s1@mfinante.ro

Litere: M,Q,W,X,Y -Cristina.Stoica.s1@mfinante.ro

Litere: I si Asociatii locatari – Maria.Kovacs.s1@mfinante.ro

Litere: B,D – Daniela.Motoc.s1@mfinante.ro

Litere: C,G – Anca-angelica.ducu.s1@mfinante.ro

Sector 2

Litere: C,W,Ac,Aw – cosmina.antemir.s2@mfinante.ro

Litere: H,M,N,Ah,Am,An – anca.dragusin.s2@mfinante.ro

Litere: L,P,V,Al,Ap,Av – mihaela.ionita.s2@mfinante.ro

Litere: S,U,J,X,Y,Z,Q,cifre,As,Au,Aj,Ax,Ay,Az,Aq –

caterina.nastase.s2@mfinante.ro

Litere: D,E,K,O,Ad,Ae,Ak,Ao – mihaela.olteanu.s2@mfinante.ro

Litere: I,R,B,Ai,Ar,Ab – cristina.nechifor.s2@mfinante.ro

Litere: F,G,T,Af,Ag,At – mariana.flisc.s2@mfinante.ro

Asociatii de proprietari – marian.ruse.s2@mfinante.ro

Sef serviciu – alina.leonte.s2@mfinante.ro

Sector 3

Literele: B,H,I,Q,T – anamaria.sandoiu@mfinante.ro

Literele: D,F,J,R,Y – liliana.toader.s3@mfinante.ro

Literele: At-Az,C,O – ioana.dinca.s3@mfinante.ro

Literele: K,N,S,V – dorina.stancu.s3@mfinante.ro

Literele: G,L,P,W,X,Z – dana.vladescu.s3@mfinante.ro

Literele: E,M,U – oricare din adresele de mai sus

Semne, cifre, Aa-As: mariana.petre.s3@mfinante.ro

Sector 4

Literele: J,K,L,N,S – Domnica Bica

Literele: A,F – Angela Teodorescu

Literele: R,E,G – Roxana Stancu

Literele: C,V,H,Q – Boeru Adina

Literele: D si Asociatii – Ruxandra Albu

Literele: P,T,O,B – Adrian Caracuda

Literele: M,I,U,W,Z,X – Marius Tencovici

Atentie !

Fisele pe platitor se pot obtine pe email numai dupa depunerea unei cereri la inspectorul de care apartine societatea.

Sector 5

Litere: D,F,H,L,T,U, M – nicoleta.nidelea.s5@mfinante.ro

Litere: B,O,P,R – alina.lupescu.s5@mfinante.ro

Litere: A, E,I, – cristina.ruse.s5@mfinante.ro

Litere: G,J,N,S,W,X,Y,V,Z si cifre – ioana.mardale.s5@mfinante.ro

Litere: C Q – maria.iani.s5@mfinante.ro

Certificate de atestare fiscala: anca-raluca.toader.s5@mfinante.ro

Sector 6

Literele: A,B,F,N – Spataru Aritina

Literele: E,M,O,P,U – Craciun Elena

Literele: C,D,H,I,L – Rotaru Daniela

Literele: G: J,K,Q,V,Z,W,X,Y si Asociatii – Iacobescu Floarea

Literele: R,S,T – Cocor Mihaela

Adresa email pentru obtinerea fisei pe platitor la sectorul 6: gabriela.adreias.s6@mfinante.ro

Articol scris de :

Ortansa Balaban – Secretar general APEC

S-A LANSAT SERVICIUL „ACCES DATE PRIN SMS” DESTINAT CONTRIBUABILILOR

Un nou serviciu lansat in data de 30 aprilie de catre ANAF in sprijinul

contribuabililor denumit „Acces date prin SMS”

Serviciul este operational si functioneaza prin transmiterea unui SMS tip mesaj text care sa contina codul fiscal al societatii pentru care dorim sa aflam informatiile la numarul 1300.

Momentan, doar operatorii Orange si Vodafone s-au aliniat acestui serviciu care costa 1 euro plus TVA/solicitare, suma ce se achita operatorului de telefonie mobila.

Informatiile furnizate prin acest serviciu corespund celor din baza de date ANAF

Solicitantul informatiilor primeste un SMS cu urmatoarele informatii:

– codul fiscal

– denumirea societatii

– starea societatii (activ sau inactiv)

– daca este inregistrata in scopuri de TVA

– daca aplica sau nu sistemul de TVA la incasare

 

 

MODIFICARI IMPORTANTE PRIVIND DEPUNEREA DECLARATIILOR ONLINE

Potrivit legii 100/2013 din 18.04.2013 s-au adus modificari si reglementari importante privind regimul transmiterii declaratiilor fiscale online)

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 211/15.04.2013, a fost publicată  s-au Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală .

Noua lege se refera la data depunerii declaraţiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România şi se aplică începând cu 18 aprilie 2013 .

Astfel, în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal , iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.

Lege nr. 100/12.04.2013

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (33 ) al articolului 83 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(33) Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.”

2. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins: 
“7. Articolul 234 se abrogă.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 12 aprilie 2013.
Nr. 100.

Sursa info – www.finantevalcea.ro

CE CONTINE DOSARUL SALARIATULUI DE LA ANGAJARE PANA LA INCETAREA ACTIVITATII

Intocmirea unui dosar de personal a devenit din ce in ce mai complicata. Angajatorii sunt sfatuiti sa externalizeze serviciile de resurse umane si salarizare pentru a fi incredintati ca astfel vor avea dosarele de personal intocmite corect.  Iata ce ar trebui sa contina un dosar de personal de la angajare pana la incetarea activitatii.

1. Situatia locurilor de munca vacante care se depune cu o zi inainte angajarii la ghiseul agentiei de somaj.

2. Cerere de angajare cu  aprobarile angajatorului in care se va trece

– perioada determnnata sau nedeterminata

– functia de baza sau cumul de functii

– data inceperii activitatii

– numarul de ore/zi

– denumirea functiei

– salariul de incadrare

3. Contractul individual de munca incheiat cu minim o zi lucratoare inainte de inceperea activitatii dar in aceeasi zi sau dupa data transmiterii situatiei locurilor de munca vacante

4. Minuta de informare prealabila conform articolului 17 din Codul Muncii

5. Copie B.I/ C.I.

6. Copie acte de studii

7. Copie certificat casatorie / hotarare de divort

8. Copie certificat nastere/ copie certificate nastere copii

9. Declaratie cu persoanele aflate in intretinere, pentru calculul deducerii personale

10. Declaratie in care va specifica la ce Casa de Sanatate este arondat

10. Certificat medical sau adeverinta medicala de la medicul de familie, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.

11. Pentru unele posturi este necesar si cazierul judiciar

12. Programarea concediilor pentru anul in curs

13. Declaratie protectia muncii cu descrierea traseului pana la locul de munca

14. Analize medicale de adus inainte de angajare – Dosar Verde. Se completeaza de catre angajator si ramane la cabinetul medical de medicina muncii care elibereaza fisa de aptitudini in doua exemplare (unul alb si unul verde)  dintre care un exemplar ramane la dosarul de personal. Fara fisa de aptitudini angajatorul nu are voie sa primeasca salariatul la munca. In caz contrar contractul este nul.

15. Fisa de protectia muncii

16. Fisa PSI ( prevenirea si stingerea incendiilor)

17. Evaluare SSM ( sanatate si securitate in munca)

18. Regulament de ordine interioara, datat si semnat

19. Fisa postului semnata

20. Minute de informare prealabile oricarui act aditional de modificare a contractului individual de munca

21. Acte aditionale pentru majorari salariale, schimbare de functie, durata de functionare si alte prevederi contractuale

22. Decizia de incetare a activitatii

23. Adeverinta de vechime semnata si datata si de catre salariatul care a incetat activitatea, nu numai de catre reprezentantul legal al societatii care in afara de semnatura va aplica si stampila societatii.

 

 

CE CONTINE UN DOSAR DE BILANT PENTRU ASOCIATII FUNDATII SAU FEDERATII

Prezentam alaturat ce documennte trebuie sa contina dosarul pentru un bilant contabil penstru asociatii, fundatii sau federatii (ONG). Facem precizarea ca documentele prezentate (in afara de cele care se completeaza in format PDF) se listeaza si apoi, dupa ce au fost semnate si stampilate se scaneaza si se ataseaza sub forma unui fisier de tip arhiva zip la PDF-ul obtinut prin descarcarea aplicatiei pentru bilant.

Documentele pe care trebuie sa le contina dosarul pentru bilant pentru asociatii, fundatii sau federatii sunt:

1. Adresa de inaintare a situatiilor financiare anuale (pentru cei care depun bilantul la ghiseu)

2. Procesul verbal al adunarii generale a membrilor sau asociatilor ONG-ului pentru care se intocmeste bilant

3. Declaratia pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii respectivei entitati

4. Raportul presedintelui

5. Raportul comisiei de cenzori (daca este cazul)

6. Nota explicativa nr. 1

7. Nota explicativa nr. 2

8. Nota explicativa nr. 3

9. Nota explicativa nr. 4

10. Nota explicativa nr. 5

11. Nota explicativa nr. 6

12. Nota explicativa nr. 7

13. Nota explicativa nr. 8

14. Nota explicativa nr. 9

15. Bilant prescurtat F10

16. Contul prescurtat al rezultatului exercitiului F20

17. Repartizarea rezultatului exercitiului F21

18. Situatia activelor imobilizate pentru activitatea fara scop patrimonial F25

19. Situatia activelor imobilizate pentru activitatile economice F26

20. Balanta de verificare la data de 31.12.2012

21. Dovada inregistrarii la la MFP ( CUI sau CIF)

 

 

 

 

FORMULAR 152 SI FORMULAR 153 PENTRU ACCES RESPECTIV REVOCARE ACCES LA DOSARUL CONTRIBUABILULUI

 

Procedura de accesare a informatiilor din dosarul fiscal al contribuabulului a fost aprobata prin OPANAF 230/2013

Astfel pentru accesul controlat la dosarul fiscal, cse va solicita un certificat digital prin completarea formularului 152 – Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat.

Pentru situatia in care se doreste revocarea dreptului de acces la dosarul fiscal se va completa formularul 153 – Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal”. 

Cele doua modele de formulare se gasesc atasat

Formular 152

Formular 153

 

PIERDEREA FISCALA INREGISTRATA ANTERIOR 2013 SI IN IANUARIE 2013 SE RECUPEREAZA

 

Se recupereaza pierderea fiscala inregistrata pana la 31 decembrie 2012 precum si pierderea fiscala inregistrata inn ianuarie 2013 

 Firmele care  aplica de la data de 1 februarie 2013 au devenit platitoare de impozit pe venit vor recupera pierderea fiscala inregistrata pana la 31 decembrie 2012  de la data la care redevin platitoare de impozit pe profit.

Anul 2013 este considerat an fiscal in sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi.

Pierderea fiscală din ianuarie 2013, înregistrată de către firmele care in aceasta luna au fost platitoare de impozit pe profit se vor recupera incepand cu data la care societatea redevine platitoare pe profit, potrivit art. 26 din Codul fiscal.

Anul 2014 va fi in aceasta situatie primul an de recuperare a pierderii in sensul celor 7 ani consecutivi.

Baza legala H.G. nr. 84/2013 – publicata in M.O. nr. 136/14.03.2013

 

 

Firmele pentru care starea de suspendare ( inactivitate temporara) inceteaza in 2013 devin automat microintreprinderi

Societatile pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii inceteaza în cursul anului 2013 – vor deveni microintreprinderi pentru anul 2013, începând cu trimestrul în care încetează perioada de suspendare a activitatii.

Hotararea Guvernului României nr. 84 din 06 Martie 2013.

In concluzie, firmele suspendate sunt obligate sa depuna declaratia 010 pentru a achimba vectorul fiscal de la platitor de impozit pe profit la microintreprindere si nu vor depune nici declaratia 101 pentru luna ianuarie 2013

Firmele infiintate in Ianuarie 2013 platitoare de impozit pe profit nu devin microintreprinderi

Firmele care s-au infiintat in ianuarie 2013 ca platitoare de impozit pe profit nu trebuie sa depuna declaratia 010 pentru a deveni microintreprinderi. Acestea pot ramane platitoare de impozit pe profit in 2013 si nu depun nici declaratia 101 pentru ianuarie 2013

Societatile care s-au infiintat in ianuarie 2013 raman in mod obligatoriu ca platitoare de impozit pe profit, deci nu sunt obligate la depunerea D 010 –“Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” si D 101 – “Declaraţie privind impozitul pe profit, pentru luna ianuarie 2013″ , ca in cazul celor infiintate inainte de 01.01.2013.

Societatile plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 au indepliniti criteriile pentru microintreprindere asa cum este stipulat la art. 112 indice (1) pentru trecerea de la plata impozitului pe profit la plata impozitului pe venit microîntreprinderi – începând cu 1 februarie 2013 devin plătitori de impozit pe venit microîntreprinderi  conform prevederilor OG 8 / 2012

NOU ! TVA-ul aferent bonurilor fiscale neinsotite de factura se deduce !

Potrivit HG 84/2013 publicata in MO 136 din 14 martie 2013 care modifica Normele la Codul Fiscal incepand cu data de 17 martie 2013 se poate deduce  TVA-ul  pentru achizitia de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale  in urmatoarele conditii:

– Daca valoare bunurilor si serviciilor , inclusiv TVA, este mai mica de 100 de euro ( conditia facturilor simplificate)

– Daca furnizorul / prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul casei de marcat codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului

Nu se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale in urmatoarele situatii:

– Daca valoarea bonului fiscal inclusiv TVA este mai mare de 100 euro

– Daca pe bonul fiscal nu este mentionat cu ajutorul casei de marcat codul de platitor de TVA al beneficiarului.

Facturile simplificate trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii care trebuie sa existe si pe bonurile fiscale:

  • data emiterii;
  • date de identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
  • descrierea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
  • suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia;
  • o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica, in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura (reamintim ca potrivit modificarilor orice document sau mesaj care modifica si care se refera in mod specific si clar la factura initiala are acelasi regim juridic ca si o factura).